Danh mục tài liệu

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU, ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI CÁC MÔN HỌC

Tài liệu NEU

Phần 0. Danh mục các clip và tài liệu học tập

1. Toán cao cấp 1 (Đại số)
2. Toán cao cấp 2 (Giải tích)
3. Kinh tế vi mô 1
4. Kinh tế vi mô 2
5. Kinh tế vĩ mô 1
6. Kinh tế vĩ mô 2
7. Lý thuyết xác suất và thống kê toán
8. Kinh tế lượng
9. Ôn thi cao học: Môn Toán kinh tế
10. Ôn thi cao học: Môn Kinh tế học
1
1. Giáo dục thể chất – ĐH KTQD


Phần 1. Danh mục Tài liệu các môn học trên group

Chú ý: Các bạn phải tham gia các Group tương ứng ở phần 2 thì link tài liệu mới hoạt động.

1. Toán cao cấp 1 (Đại số hay Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 1)
2. Toán cao cấp 2 (Giải tích hay Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2)
3. Xác suất và thống kê toán
4. Kinh tế lượng thực hành   và  Kinh tế lượng cuối kỳ
5. Kinh tế vi mô 1 và 2 (Kinh tế học vi mô)
6. Kinh tế vĩ mô 1 và 2 (Kinh tế học vĩ mô)

Chú ý: Nếu các bạn click vào mà không thấy link tức là các bạn chưa tham gia các group tương ứng. Vui lòng Nhấn vào các link dưới đây và Tham gia các group tương ứng ở Phần 2. Danh mục các Group và Fanpage.


Phần 2. Danh mục các Group và Fanpage học tập hữu ích

1. Kênh Youtube Tài liệu NEU – Tổng hợp tài liệu ôn luyện trực tuyến về các môn học Toán cao cấp, Xác suất, KTL, …
2. Group Toán cao cấp 1 và Group Toán cao cấp 2
3. Group Xác suất thống kê
4. Group Kinh tế lượng
5. Group Kinh tế học vi mô
6. Group Kinh tế học vĩ mô
7. Group Tin học đại cương và Tin học ứng dụng
8. Group Bảo hiểm và Bảo hiểm thương mại
9. Group Ôn luyện thi Olympic Toán học sinh viên ĐH KTQD
10. Group Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH KTQD
11. Fanpage Toán cao cấp NEU
12. Fanpage Sinh viên nghiên cứu khoa học Đoàn trường
13. Fanpage Tài liệu NEU – Tư liệu trực tuyến


Tri thức là sức mạnhhhhh!

Advertisements

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s