Tag Archives: kinh tế vi mô

Tổng hợp tài liệu Ôn thi cao học kinh tế – Môn Kinh tế học

Môn Kinh tế học là một trong 2 môn cơ sở trong xét tuyển cao học vào trường Đại học kinh tế Quốc dân. Kiến thức môn Kinh tế học là kiến thức chung của 2 môn: Kinh tế vi … Continue reading

Posted in Kinh tế học | Tagged , , , , | 2 Comments

Tài liệu NEU là gì?

Tài liệu NEU là: Kênh tư liệu trực tuyến về các môn học trên đại học: Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2, Đại số, Giải tích, Xác suất và thống kê toán, Kinh tế lượng, Kinh tế vi … Continue reading

Posted in Bên lề học tập | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments