Category Archives: Toán cao cấp 1

Tổng hợp tài liệu bài tập và đề thi môn Toán cao cấp 1 (Đại số)

1/Hình thức và thời gian thi: + Thời gian kiểm tra giữa kỳ: Theo quy định của các thầy cô, thường bắt đầu từ tuần 8, đa số sẽ kiểm tra vào tuần từ 12-14 của kỳ học. Đề thi … Continue reading

Posted in Toán cao cấp 1 | Tagged , , , | 2 Comments