Category Archives: Kinh tế lượng

Hướng dẫn thực hành KTL giữa kỳ 20%

+ Thực hành KTL trong bài kiểm tra 20% là bài làm trên máy tính sử dụng phần mềm thống kê Eviews. + Lịch kiểm tra thường rơi vào tuần 12-13 của kỳ học (theo dõi trên http://www.mfe.edu.vn/ để biết thêm lịch … Continue reading

Posted in Kinh tế lượng | Tagged , , | 1 Comment

Hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng trên Eviews

Các hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng trên Eviews đầy đủ các dạng Các bạn tải Bài ôn tập Kinh tế lượng của thầy Thành ở link để bắt đầu thực hành nhé. 1. Hướng dẫn thực hành Kinh … Continue reading

Posted in Kinh tế lượng | Tagged , , , , , | 2 Comments