Category Archives: Môn học Đại học

Danh mục các môn học

Hướng dẫn thực hành KTL giữa kỳ 20%

+ Thực hành KTL trong bài kiểm tra 20% là bài làm trên máy tính sử dụng phần mềm thống kê Eviews. + Lịch kiểm tra thường rơi vào tuần 12-13 của kỳ học (theo dõi trên http://www.mfe.edu.vn/ để biết thêm lịch … Continue reading

Posted in Kinh tế lượng | Tagged , , | 1 Comment

Tổng hợp tài liệu bài tập và đề thi môn Toán cao cấp 1 (Đại số)

1/Hình thức và thời gian thi: + Thời gian kiểm tra giữa kỳ: Theo quy định của các thầy cô, thường bắt đầu từ tuần 8, đa số sẽ kiểm tra vào tuần từ 12-14 của kỳ học. Đề thi … Continue reading

Posted in Toán cao cấp 1 | Tagged , , , | 2 Comments

Tổng hợp tài liệu bài tập và đề thi môn Toán cao cấp 2 (Giải tích)

1/Hình thức và thời gian thi: + Thời gian kiểm tra giữa kỳ: Theo quy định của các thầy cô, thường bắt đầu từ tuần 8, đa số sẽ kiểm tra vào tuần từ 12-14 của kỳ học. Đề thi … Continue reading

Posted in Toán cao cấp 2 | Tagged , , | 2 Comments

Tuyển tập đề thi cuối kỳ và hướng dẫn giải đề thi Toán cao cấp 2

Hướng dẫn giải đề thi K56 (Ca 1 ngày 08/06/2015): Hướng dẫn giải đề thi K56 (Ca 2 ngày 09/06/2015): Hướng dẫn giải đề thi K56 (Ca 3 ngày 08/06/2015):

Posted in Toán cao cấp 2 | Leave a comment

Hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng trên Eviews

Các hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng trên Eviews đầy đủ các dạng Các bạn tải Bài ôn tập Kinh tế lượng của thầy Thành ở link để bắt đầu thực hành nhé. 1. Hướng dẫn thực hành Kinh … Continue reading

Posted in Kinh tế lượng | Tagged , , , , , | 2 Comments

Các dạng toán kinh tế – Bài tập toán kinh tế

Toán học là một trong lĩnh vực có nhiều ứng dụng, ngay cả trong kinh tế toán học là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng các mô hình kinh tế. Chúng ta sẽ đi xem xét một … Continue reading

Posted in Toán cao cấp 2 | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Giới hạn hàm số – Các kỹ thuật tính giới hạn

Giới hạn của hàm số là phần khá thú vị, có nhiều biến hoá và đa dạng do đó cũng có rất nhiều phương pháp tính giới hạn của hàm số. Chúng ta sẽ đi xem xét một vài phương … Continue reading

Posted in Toán cao cấp 2 | Tagged , , , , , | Leave a comment

Giới hạn hàm số – Các kỹ thuật tính giới hạn

Giới hạn của hàm số là phần khá thú vị, có nhiều biến hoá và đa dạng do đó cũng có rất nhiều phương pháp tính giới hạn của hàm số. Chúng ta sẽ đi xem xét một vài phương … Continue reading

Posted in Toán cao cấp 2 | Tagged , , , , , | 1 Comment