Tài liệu ôn tập Kinh tế lượng 1

1/Hình thức và thời gian thi:
+ Kiểm tra giữa kỳ: Thường bắt đầu vào cuối tuần 12, 13 của học kỳ, thi trên máy với 20 ý hỏi trong thời gian 20 phút. Nội dung ôn tập đến hết chương 5.
+ Thi cuối kỳ: 90 phút, không sử dụng tài liệu, không in công thức sau đề.
+ Cấu trúc đề thi cuối kỳ: Đề thi có 10 ý, trong đó có 3 ý lý thuyết và 07 ý bài tập dựa vào 2 mô hình hồi quy trên Eviews để trả lời các câu hỏi.

2/Tài liệu ôn tập Kinh tế lượng 1
+ Group thảo luận và học tập môn học: Group Kinh tế lượng NEU
+ Fanpage thảo luận: Tài liệu NEU
+ Tổng hợp các dạng bài tập Kinh tế lượng theo chương.
+ Đáp án của các bài tập KTL theo chương.
+ Tài liệu Hệ thống kiến thức KTL của thầy Dương
+ Tập 10 Đề kiểm tra giữa kỳ có đáp án.

3/Đề thi Kinh tế lượng 1
3.1. Đề kiểm tra giữa kỳ (Điểm 20%)
> Link tải phần mềm Eviews 4 thực hành KTL
> Hướng dẫn làm bài thi giữa kỳ
+ Tổng hợp đề kiểm tra KTL:
Đề kiểm tra KTL của K56.
3.2. Đề thi KTL cuối kỳ (Điểm 70%)

3.3. Gợi ý và hướng dẫn giải các đề thi

Advertisements
This entry was posted in Bên lề học tập. Bookmark the permalink.

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s