Tài liệu ôn tập Kinh tế lượng 1

1/Hình thức và thời gian thi:
+ Kiểm tra giữa kỳ: Thường bắt đầu vào cuối tuần 12, 13 của học kỳ, thi trên máy với 20 ý hỏi trong thời gian 20 phút. Nội dung ôn tập đến hết chương 5.
+ Thi cuối kỳ: 90 phút, không sử dụng tài liệu, không in công thức sau đề.
+ Cấu trúc đề thi cuối kỳ: Đề thi có 10 ý, trong đó có 3 ý lý thuyết và 07 ý bài tập dựa vào 2 mô hình hồi quy trên Eviews để trả lời các câu hỏi.

2/Tài liệu ôn tập Kinh tế lượng 1
+ Group thảo luận và học tập môn học: Group Kinh tế lượng NEU
+ Fanpage thảo luận: Tài liệu NEU
+ Tổng hợp các dạng bài tập Kinh tế lượng theo chương.
+ Đáp án của các bài tập KTL theo chương.
+ Tài liệu Hệ thống kiến thức KTL của thầy Dương
+ Tập 10 Đề kiểm tra giữa kỳ có đáp án.

3/Đề thi Kinh tế lượng 1
3.1. Đề kiểm tra giữa kỳ (Điểm 20%)
> Link tải phần mềm Eviews 4 thực hành KTL
> Hướng dẫn làm bài thi giữa kỳ
+ Tổng hợp đề kiểm tra KTL:
Đề kiểm tra KTL của K56.
3.2. Đề thi KTL cuối kỳ (Điểm 70%)

3.3. Gợi ý và hướng dẫn giải các đề thi

Advertisements
This entry was posted in Bên lề học tập. Bookmark the permalink.

1 Response to Tài liệu ôn tập Kinh tế lượng 1

  1. Pingback: Tài liệu Kinh tế lượng – TÔI HỌC ĐẠI HỌC

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s