Monthly Archives: March 2016

Hướng dẫn thực hành KTL giữa kỳ 20%

+ Thực hành KTL trong bài kiểm tra 20% là bài làm trên máy tính sử dụng phần mềm thống kê Eviews. + Lịch kiểm tra thường rơi vào tuần 12-13 của kỳ học (theo dõi trên http://www.mfe.edu.vn/ để biết thêm lịch … Continue reading

Posted in Kinh tế lượng | Tagged , , | 1 Comment

Tài liệu ôn tập Kinh tế lượng 1

1/Hình thức và thời gian thi: + Kiểm tra giữa kỳ: Thường bắt đầu vào cuối tuần 12, 13 của học kỳ, thi trên máy với 20 ý hỏi trong thời gian 20 phút. Nội dung ôn tập đến hết chương … Continue reading

Posted in Bên lề học tập | 1 Comment