Tổng hợp tài liệu bài tập và đề thi môn Toán cao cấp 2 (Giải tích)

1/Hình thức và thời gian thi:
+ Thời gian kiểm tra giữa kỳ: Theo quy định của các thầy cô, thường bắt đầu từ tuần 8, đa số sẽ kiểm tra vào tuần từ 12-14 của kỳ học. Đề thi được ra theo quy định của từng thầy cô.
+ Thời gian thi cuối kỳ: 90 phút, không sử dụng tài liệu
+ Cấu trúc đề thi cuối kỳ: Đề thi có thể gồm 2-5 câu, tổng cộng có 8 ý tương đương 10 điểm, có từ 1 ý nâng cao (khó) trong đề thi.

2/Tài liệu ôn tập Toán cao cấp 2
+ Group thảo luận và học tập môn học: Group Toán cao cấp NEU
+ Fanpage thảo luận: Tài liệu NEU
+ Clip học tập Toán cao cấp 2:
Chương 1. Giới hạn và các kỹ thuật tính giới hạn
Chương 2. Đạo hàm và vi phân
Chương 3. Cực trị và các bài toán kinh tế
Chương 4. Tích phân và các kỹ thuật tính tích phân
Chương 5. Phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2
+ Tài liệu hệ thống ôn tập (cập nhật sau)

3/Đề thi Toán cao cấp 2 (cập nhật sau)
3.1. Đề kiểm tra 20% 
+ Tổng hợp đề kiểm tra giữa kỳ.
3.2. Đề thi Toán 2 
+ Đề thi Toán 2 – K54
+ Đề thi Toán 2 – K55
+ Đề thi Toán 2 – K56

3.3. Gợi ý và hướng dẫn giải các đề thi K56
+ Clip hướng dẫn giải đề thi K56:
Đề Ca 1, Ngày 08/06   |  Đề Ca 3, Ngày 08/06  |  Đề Ca 2, Ngày 09/06

—————————————————
Bài viết liên quan:
1. Tổng hợp tài liệu bài tập và đề thi môn Toán cao cấp 1 (Đại số)
2. Các group thảo luận và học tập các môn học

Advertisements
This entry was posted in Toán cao cấp 2 and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Tổng hợp tài liệu bài tập và đề thi môn Toán cao cấp 2 (Giải tích)

  1. Pingback: Tổng hợp tài liệu bài tập và đề thi môn Toán cao cấp 1 (Đại số) | Tài liệu NEU

  2. Pingback: Tài liệu NEU là gì? | Tài liệu NEU

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s