Tổng hợp tài liệu bài tập và đề thi môn Toán cao cấp 1 (Đại số)

1/Hình thức và thời gian thi:
+ Thời gian kiểm tra giữa kỳ: Theo quy định của các thầy cô, thường bắt đầu từ tuần 8, đa số sẽ kiểm tra vào tuần từ 12-14 của kỳ học. Đề thi được ra theo quy định của từng thầy cô.
+ Thời gian thi cuối kỳ: 90 phút, không sử dụng tài liệu
+ Cấu trúc đề thi cuối kỳ: Đề thi có thể gồm 2-5 câu, tổng cộng có 10 ý tương đương 10 điểm, có từ 1-2 ý nâng cao (khó) trong đề thi. Giới hạn ôn tập gồm các chương:
> Chương 1: Không gian vecto số học n chiều:
Dạng 1: Chứng minh L là không gian con, tìm số chiều, hệ cơ sở của không gian con;
Dạng 2: Tính toán cộng trừ vecto, tìm hạng, cơ sở của hệ vecto
Dạng 3: Xét sự phụ thuộc hay độc lập tuyến tính của hệ vecto
> Chương 2: Ma trận và định thức
Dạng 1: Tìm hạng, định thức của ma trận, biện luận theo m hạng của ma trận A
Dạng 2: Tìm ma trận khả nghịch A^-1, ma trận phụ hợp A* của ma trận A
Dạng 3: Tính phép nhân 2 ma trận, tìm các phần tử, các dòng, các cột của ma trận tích: AB, ABC
Dạng 4: Chứng minh các Bất đẳng thức hạng, giải phương trình ma trận, biến đổi ma trận
Dạng 5: …
> Chương 3: Hệ phương trình và các mô hình kinh tế
Dạng 1: Giải hệ, tìm nghiệm tổng quát, tìm hệ nghiệm cơ bản, giải biện luận hệ
Dạng 2: Mô hình cân đối liên ngành (Mô hình Input/Output I/O)

2/Tài liệu ôn tập Toán cao cấp 1
+ Group thảo luận và học tập môn học: Group Toán cao cấp NEU
+ Fanpage thảo luận: Tài liệu NEU
+ Clip học tập Toán cao cấp 1: (cập nhật sau)
+ Tài liệu hệ thống ôn tập: (cập nhật sau)
+ Các dạng bài tập ôn luyện Toán 1

3/Đề thi Toán cao cấp 1
3.1. Đề kiểm tra (Điểm 20%)
+ Tổng hợp đề kiểm tra Toán 1: Link 1: Ảnh đề trên Facebook |  Link 2: Ảnh đề trên Google
3.2. Đề thi Toán 1 (Điểm 70%)
+ Đề thi Toán 1 – K54
+ Đề thi Toán 1 – K55
+ Đề thi Toán 1 – K56 | Album Facebook

3.3. Gợi ý và hướng dẫn giải các đề thi K56
+ Hướng dẫn giải đề thi K55:
Đề thi 5504  |  Đề thi 5507   |   Đề thi 5513

—————————————————
Bài viết liên quan:
1. Tổng hợp tài liệu bài tập và đề thi môn Toán cao cấp 2 (Giải tích)
2. Các group thảo luận và học tập các môn học

Advertisements
This entry was posted in Toán cao cấp 1 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Tổng hợp tài liệu bài tập và đề thi môn Toán cao cấp 1 (Đại số)

  1. Pingback: Tổng hợp tài liệu bài tập và đề thi môn Toán cao cấp 2 (Giải tích) | Tài liệu NEU

  2. Pingback: Tài liệu NEU là gì? | Tài liệu NEU

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s