Những điều Sinh viên KTQD cần biết

NHỮNG ĐIỀU SINH VIÊN KINH TẾ QUỐC DÂN CẦN BIẾT

File đính kèm: Những điều Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cần biết năm 2014. (Đã cập nhật năm 2014): 

Lời nói đầu

Phần I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

I. Những điểm mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của Trường

II. Sứ mệnh, tầm nhìn

III. Mục tiêu phát triển Trường đến năm 2020

IV. Các sự kiện đáng nhớ

V. Các cấp đào tạo và hình thức đào tạo

VI. Thành tích đã đạt được

– Hướng dẫn sử dụng điện thoại khi gọi từ ngoài vào Trường

– Một số số điện thoại cần nhớ

– Giới thiệu hệ thống thông tin đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

– Giới thiệu một số phòng chức năng mà sinh viên cần biết

     * Phòng Quản lý Đào tạo

     * Phòng Thanh tra, Đảm bảo CLGD và Khảo thí

     * Phòng Tổng hợp

     * Phòng CTCT&QLSV

     * Phòng Quản trị thiết bị

     * Phòng Tài chính – Kế toán

     * Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo

Phần II. CÁC VĂN BẢN VỀ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Mục 1. Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế  tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Chương 1. Những quy định chung

Chương 2. Tổ chức đào tạo

Chương 3. Kiểm tra, thi học phần và đánh giá kết quả học tập

Chương 4. Thực tập cuối khóa, xét và công nhận tốt nghiệp

Chương 5. Khen thưởng, kỷ luật

Mục 2. Quy định về thực tập và viết chuyên đề thực tập

Mục 3. Quy định về xem lại kết quả bài thi học phần  

Mục 4. Quy định học nâng điểm

Mục 5. Quy định về việc theo học đồng thời hai chương trình

Phần III. MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Mục 6. Quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên

Mục 7. Quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên ngoại trú

Mục 8. Quy chế công tác HSSV nội trú trong các trường ĐH, CĐ, THCN và Dạy nghề

Phần IV. CÁC VĂN BẢN VỀ HỌC PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Mục 9. Quy định về học phí và miễn giảm học phí hệ chính quy

Mục 10. Quy định về học phí hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân học kỳ III (năm học 2012) và học kỳ I, II (năm học 2013)

Mục 11. Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

Mục 12. Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Phần V. CÁC VĂN BẢN VỀ HỖ TRỢ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Mục 13. Quy định về Cố vấn học tập

Mục 14. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Mục 15. Quy định tham khảo tài liệu tại Trung tâm Thông tin-Tư liệu-Thư viện

Mục 16. Quy định về nội trú và dịch vụ hỗ trợ đào tạo của Trường đối với sinh viên

Phần VI. CHƯƠNG TRÌNH CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, CÁC MÔN HỌC VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (CLICK)

Phần VII. HƯỚNG DẪN CÁC QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

– Quy trình quản lý tài khoản (account)

– Quy trình xin cấp lại mật khẩu sinh viên

– Quy trình đăng ký học theo học chế tín chỉ

– Quy trình đăng ký học cải thiện điểm/nâng điểm

– Quy trình đăng ký hoãn thi, chuyển ca thi, xin thi bổ sung

– Quy trình xem lại kết quả bài thi

– Quy trình cấp lại thẻ cho sinh viên

– Quy trình xin xác nhận và làm thủ tục miễn giảm học phí

– Quy trình xin nghỉ học tạm thời

– Quy trình làm thủ tục để mua vé xe bus

 Quy trình cấp giấy giới thiệu để đăng ký xe gắn máy

– Quy trình phát triển Đảng trong sinh viên

Quy trình học song song 2 văn bằng

Phần VIII. CÁC PHỤ LỤC VÀ MẪU BIỂU DÀNH CHO SINH VIÊN

Phụ lục 1. Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật

Phụ lục 2. Thứ tự ưu tiên vào nội trú ký túc xá

Phụ lục 3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật khi vi phạm nội quy ký túc xá

Mẫu 1. Đơn xin cấp lại mật khẩu tài khoản sinh viên

Mẫu 2. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

Mẫu 3. Đơn đề nghị cấp tiền miễn, giảm học phí

Mẫu 4. Đơn xin xác nhận là sinh viên

Mẫu 5. Đơn đăng ký học chương trình thứ hai

Mãu 6. Đơn đề nghị xem lại kết quả bài thi học phần

Mẫu 7. Đơn đăng ký học ghép lớp

Mẫu 8. Đơn xin hủy học phần

Mẫu 9. Đơn xin hoãn thi

Mẫu 10. Đơn xin chuyển ca thi

Mẫu 11. Đơn xin thi bổ sung

Mẫu 12. Đơn đăng ký thực tập

Mẫu 13. Đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp

Mẫu 14. Giấy xác nhận vay vốn

Mẫu 15. Đơn đề nghị phát hành thẻ sinh viên

Mẫu 16. Đơn đăng ký ở nội trú

Mẫu 17. Đơn đăng ký tiếp tục ở nội trú

Mẫu 18. Đơn đăng ký ở tạm trú

Mẫu 19. Đơn đăng ký ở lại hè

Phần IX. MỘT SỐ GỢI Ý ĐỂ HỌC TỐT Ở  BẬC ĐẠI HỌC (CLICK)

Một số bài hát về Trường Đại học Kinh tế quốc dân

– Bài ca Đại học Kinh tế Quốc dân. Sáng tác: Thanh An

– Bài ca Đại học Kinh tế Quốc dân . Sáng tác: Nguyễn Đăng Bình

– Hát lên Đại học Kinh tế Quốc dân. Sáng tác: Duy Quang

Một số bài hát truyền thống về Đoàn-Hội

– Tiến quân ca. Sáng tác: Văn Cao

– Thanh niên làm theo lời Bác. Sáng tác: Hoàng Hà

– Bài ca sinh viên. Sáng tác: Trần Hoàng Tiến

Nguồn: https://neu.edu.vn/viewtuyensinh.aspx?id=181

Advertisements
This entry was posted in Bên lề học tập and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Những điều Sinh viên KTQD cần biết

  1. Pingback: Hướng dẫn các thí sinh đăng ký chọn ngành vào Trường Kinh tế Quốc dân | Tài liệu NEU

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s