Hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng trên Eviews

Các hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng trên Eviews đầy đủ các dạng

Các bạn tải Bài ôn tập Kinh tế lượng của thầy Thành ở link để bắt đầu thực hành nhé.

1. Hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng trên Eviews Phần 1

2. Hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng trên Eviews Phần 2

3. Hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng trên Eviews Phần 3

Phần hướng dẫn thực hành trong các clip trên đây sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập đầy đủ các phần lý thuyết trong kinh tế lượng và thực hành trên Eviews

Hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng trên Eviews toàn tập
1. Các bước nhập số liệu và khởi tạo các biến
2. Sử dụng Eviews đưa ra các thống kê mô tả mẫu
3. Sử dụng Eviews chạy mô hình kinh tế lượng và đưa ra các thông số của mô hình
4. Đưa ra các kiểm định khuyết tật về mô hình và cho kết luận:
__Kiểm định sai số ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn
__Kiểm định đa cộng tuyến
__Kiểm định phương sai sai số thay đổi
__Kiểm định tự tương quan
__Kiểm định dạng hàm sai
5. Các kiểm định liên quan về mô hình
__Kiểm định Chow
__Kiểm định sự khác biệt giữa 2 giai đoạn
__Kiểm định các hệ số góc
__Kiểm định sự phù hợp hàm hồi quy

Advertisements
This entry was posted in Kinh tế lượng and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Hướng dẫn thực hành Kinh tế lượng trên Eviews

  1. Pingback: Tài liệu NEU là gì? | Tài liệu NEU

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s