Giới hạn hàm số – Các kỹ thuật tính giới hạn

Giới hạn của hàm số là phần khá thú vị, có nhiều biến hoá và đa dạng do đó cũng có rất nhiều phương pháp tính giới hạn của hàm số. Chúng ta sẽ đi xem xét một vài phương pháp sau đây cùng các ví dụ minh hoạ dễ hiểu.

1. Các dạng vô định cơ bản Phần 1 ♥ Phần 2
2. Các giới hạn cơ bản và các quy tắc tính giới hạn
3. Sử dụng VCB tương đương (Sử dụng vô cùng bé tương đương) Phần 1 ♥ Phần 2 ♥ Phần 3
4. Đổi biến số đưa về dạng đơn giản hơn
5. Sử dụng quy tắc Lopitan (Quy tắc L’Hospital)
6. Sử dụng khai triển Taylor và Maclaurin
7. Tách giới hạn phức tạp thành các dạng đơn giản hơn
8. Phương pháp Logarit hoá Phần 1 ♥ Phần 2
9. Giới hạn kẹp và tích của VCB với hàm bị chặn
10. Chứng minh không tồn tại giới hạn
11. Tính liên tục của hàm số và phương pháp xét tính liên tục của hàm số
12. Các dạng bài tập giới hạn hàm số đầy đủ và đáp án
Advertisements
This entry was posted in Toán cao cấp 2 and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Giới hạn hàm số – Các kỹ thuật tính giới hạn

  1. Bentley Hoang says:

    Could you please re-upload deleted videos?

    Like

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s